Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – december 2022

January 10, 2023 11:00
Regulatory information

En och en halv miljon passagerare reste med SAS i december

I december flög nästan en och en halv miljon passagerare med SAS, en ökning med 50 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade med 13% jämfört med samma period 2020. Jämfört med förra månaden, minskade antalet passagerare med 12% samtidigt som kapaciteten minskade med 7%. Kabinfaktorn för december var 72%, en förbättring med 15 procentenheter jämfört med december förra året.

 

Den positiva trenden som observerats under hösten fortsatte och i december reste 1,5 miljoner passagerare med SAS, en ökning med nästan 50% jämfört med december 2021. Vi koncentrerar oss nu på att öka kapaciteten inför den förväntade hektiska sommarsäsongen. Under månaden släppte vi vårt utökade sommarprogram, med 20 nya rutter och mer än 5000 flygningar per vecka till mer än 100 destinationer”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

 

 

SAS total trafik (reguljär och charter)

Dec22

Förändring1

Nov22-Dec22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

2 714

12,7%

5 647

16,2%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

1 945

41,6%

3 959

38,1%

Kabinfaktor

71,7%

14,6 pp

70,1%

11,1 pp

Antal passagerare (000)

1 470

47,5%

3 137

35,0%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

 

 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik

Dec22       vs

   Dec21

Nov22-Dec22 vs

Nov21- Dec21

 

RPK

ASK

RPK

ASK

Interkontinentalt

54,2%

33,6%

78,9%

42,4%

Europa/Intraskand

35,4%

2,5%

19,6%

3,5%

Inrikes

26,5%

-1,3%

20,1%

4,5%

 

Preliminär yield och PASK

Dec22

Förändring1

Valutajusterad förändring

Passageraryield, SEK

1,03

14,8%

9,1%

PASK, SEK

0,73

44,2%

37,1%

 

 

 

 

 

 

 

Dec22

Punktlighet (ankomst 15 minuter)

 

 

56,2%

Regularitet

 

 

97,9%

Förändring av totala koldioxidutsläpp

 

 

77,7%

Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer

 

 

2,7%

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp

 

 

41,5%

 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

 

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 10 januari 2023 kl. 11.00 CET.

 

Latest news