Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – Februari 2023

March 7, 2023 11:00
Regulatory information

1,6 miljoner passagerare reste med SAS i februari

I februari reste 1,6 miljoner passagerare med SAS, en ökning med 64 procent jämfört med samma period föregående år. SAS såg fortsatt ökad efterfrågan från passagerare och RPK (passagerarkilometer) ökade med 61 procent medan kapaciteten ökade med 33 procent, jämfört med samma period föregående år. Kabinfaktorn för februari var 71 procent, en förbättring med 13 procentenheter jämfört med februari förra året.

”Trenden med ökad efterfrågan från passagerare fortsatte för SAS och 1,6 miljoner passagerare reste med oss i februari, en ökning med 64 procent jämfört med samma månad föregående år. Vår kabinfaktor fortsätter att förbättras och nådde 71 procent i februari. Under månaden har vi invigt vår linje från Köpenhamn till JFK i New York som en del av arbetet med att stärka vårt USA-erbjudande. Vi fortsätter att förbereda oss på en aktiv sommarsäsong 2023 och öppnandet av 20 nya sommarlinjer,” säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik (reguljär och charter) Feb23 Förändring1 Nov22- Feb23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 585 32,5% 10 936 21,2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 831 61,4% 7 614 49,7%
Kabinfaktor 70,8% 12,7 pp 69,6% 13,3 pp
Antal passagerare (000) 1 555 64,4% 6 122 52,0%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Feb23           vs.          Feb22 Nov22- Feb23   vs.   Nov21-Feb22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 127,8% 36,0% 89,7% 36,4%
Europa/Intraskand 53,0% 38,7% 36,6% 15,7%
Inrikes 42,5% 27,9% 33,7% 13,5%
Preliminär yield och PASK Feb23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,07 4,6% 1,8%
PASK, SEK 0,75 29,5% 26,0%
Feb23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 71,9%
Regularitet 97,7%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 63,5%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 3,4%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 42,6%


Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 7 mars 2023, kl. 11:00 CET.

Latest news