Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – Januari 2023

February 7, 2023 11:00
Regulatory information

1,4 miljoner passagerare reste med SAS i januari

I januari reste 1,4 miljoner passagerare med SAS, en ökning med 89 procent jämfört med samma period föregående år. SAS såg fortsatt stark efterfrågan från passagerare och RPK (passagerarkilometer) ökade med 68 procent medan kapaciteten ökade med 22 procent, jämfört med samma period föregående år. Kabinfaktorn för januari var 68 procent, en förbättring med 19 procentenheter jämfört med januari förra året.

”Antalet passagerare i januari uppgick till 1,4 miljoner, en ökning med 89 procent jämfört med januari 2022. Det är en stabil siffra under vintersäsongen då vi, till följd av de vanliga säsongsvariationerna, ser lägre passagerarantal. Vår kabinfaktor på 68 procent överstiger nivån före pandemin på 65 procent i januari 2019. Vi fortsätter att göra framsteg med SAS FORWARD och vår chapter 11-process i USA. Vi slutförde nyligen förhandlingarna med leasegivare för flygplan och vi förväntar oss att uppnå vår målsättning om kostnadsbesparingar kopplade till årliga flygplansleasing- och finansieringskostnader,” säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.
 

SAS total trafik (reguljär och charter) Jan23 Förändring1 Nov22- Jan23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 704 22,1% 8 351 18,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 825 68,2% 5 784 46,3%
Kabinfaktor 67,5% 18,5 pp 69,3% 13,4 pp
Antal passagerare (000) 1 430 88,6% 4 566 48,2%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jan23           vs.          Jan22 Nov22- Jan23   vs.   Nov21-Jan22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 87,8% 25,9% 81,7% 36,4%
Europa/Intraskand 70,9% 26,4% 31,7% 9,8%
Inrikes 61,7% 21,9% 30,9% 9,5%
Preliminär yield och PASK Jan23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,04 22,5% 16,7%
PASK, SEK 0,69 71,0% 62,9%
Jan23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 73,1%
Regularitet 98,8%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 69,3%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 3,3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 42,7%


Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden
Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023, kl. 11:00 CET.

Latest news