Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – Juli 2023

August 7, 2023 11:00
Regulatory information

2,4 miljoner passagerare reste med SAS i juli

2,4 miljoner passagerare reste med SAS i juli, det högsta antalet passagerare en enskild månad sedan före pandemin. Antalet passagerare ökade med 82 procent jämfört med samma månad föregående år, som drabbades negativt av pilotstrejken. SAS kapacitet ökade med 84 procent och RPK (passagerarkilometer) med 92 procent, jämfört med samma period förra året. Kabinfaktorn för månaden var 86 procent.

”Sommarsäsongen fortsatte med ytterligare en aktiv månad för SAS. 2,4 miljoner passagerare reste med SAS i juli, den högsta passagerarsiffran sedan före pandemin. Vi är glada över den positiva utvecklingen för efterfrågan från passagerare, med fortsatt högt antal bokningar under juli månad”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik (reguljär och charter) Jul23 Förändring1 Nov22- Jul23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 4 872 84,1% 30 148 27,3%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 4 177 92,1% 22 892 42,4%
Kabinfaktor 85,7% 3,5 pp 75,9% 8,1 pp
Antal passagerare (000) 2 415 82,3% 16 894 39,5%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jul23           vs.          Jul22 Nov22- Jul23   vs.   Nov21-Jul22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 145,9% 161,2% 67,6% 41,1%
Europa/Intraskand 73,5% 69,3% 35,9% 24,9%
Inrikes 118,6% 88,2% 26,9% 16,3%

Preliminär yield och PASK Jul23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Yield, SEK 1,03 -1,6% -5,5%
PASK, SEK 0,87 0,1% -3,8%
Jul23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 62,6%
Regularitet 97,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 35,6%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 1,9%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 34,6%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2023, kl. 11:00 CEST.

Latest news