Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – Mars 2023

April 12, 2023 11:00
Regulatory information

1,9 miljoner passagerare reste med SAS i mars

Under mars månad reste 1,9 miljoner passagerare med SAS, en ökning med 33 procent jämfört med samma period föregående år. SAS såg fortsatt ökad efterfrågan från passagerare. RPK (passagerarkilometer) ökade med 38 procent medan kapaciteten ökade med 25 procent, jämfört med samma period föregående år. Kabinfaktorn för mars var 76 procent, en förbättring med 7 procentenheter jämfört med mars förra året.

”Efterfrågan från passagerare fortsätter sin positiva trend. I mars reste 1,9 miljoner passagerare med oss, en ökning med 33 procent jämfört med samma månad föregående år. Vår kabinfaktor fortsätter att förbättras och nådde 76 procent i mars. Under månaden lade vi till ytterligare 10 linjer och ett ökat antal avgångar för den kommande sommaren och hösten. Vi förbereder oss för en aktiv sommarsäsong med totalt 30 nya linjer adderade till sommarens trafikprogram,” säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik (reguljär och charter) Mar23 Förändring1 Nov22- Mar23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 118 25,4% 14 054 22,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 360 38,0% 9 975 46,8%
Kabinfaktor 75,7% 6,9 pp 71,0% 11,9 pp
Antal passagerare (000) 1 910 32,7% 8 032 46,9%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Mar23           vs.          Mar22 Nov22- Mar23   vs.   Nov21-Mar22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 82,7% 35,0% 88,1% 36,1%
Europa/Intraskand 28,7% 27,6% 34,5% 18,3%
Inrikes 20,2% 15,9% 30,2% 14,1%
Preliminär yield och PASK Mar23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,08 0,3% 1,0%
PASK, SEK 0,81 11,1% 11,9%
Mar23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 69,6%
Regularitet 97,9%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 55,8%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 3,4%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 43,8%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden


Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 12 april 2023, kl. 11:00 CEST.

Latest news