Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – Oktober 2023

November 7, 2023 11:00
Regulatory information

2,2 miljoner passagerare reste med SAS i oktober

2,2 miljoner passagerare reste med SAS i oktober, en ökning med 14 procent jämfört med samma månad förra året. SAS kapacitet ökade med 15 procent och RPK (passagerarkilometer) ökade med 17 procent, jämfört med samma månad förra året. Kabinfaktorn för oktober var 76 procent.

”Efterfrågan på resor var fortsatt stabil under oktober och 2,2 miljoner passagerare flög med SAS. Men en större och viktigare nyhet är att vi har nått en viktig milstolpe i vår SAS FORWARD-plan genom att ingå i ett investeringsavtal med det vinnande budkonsortiet i SAS anskaffningsprocess för exitfinansiering. Investeringen visar att våra nya investerare tror på SAS och vår potential att fortsätta ligga i framkant av flygindustrin under många år framöver”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik (reguljär och charter) Okt23 Förändring1 Nov22- Okt23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 4 047 14,6% 42 566 23,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 3 087 17,1% 32 553 33,9%
Kabinfaktor 76,3% 1,6 pp 76 5% 5,7 pp
Antal passagerare (000) 2 205 14,3% 23 681 32,5%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Okt23           vs.          Okt22 Nov22- Okt23   vs.   Nov21-Okt22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 27,2% 16,2% 48,1% 33,6%
Europa/Intra-Skand 20,1% 23,3% 32,6% 24,9%
Inrikes 11,1% 5,1% 22,9% 13,0%
Preliminär yield och PASK Okt23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Yield, SEK 1,07 -1,5% -2,8%
PASK, SEK 0,81 1,6% 0,2%
Okt23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 78,4%
Regularitet 98,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 24,0%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 1,7%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 39,0%


Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 7 november 2023, kl. 11:00 CET.

Latest news