Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SKELLEFTEÅ CITY AIRPORT SAMARBETAR MED SAS OM HÅLLBART FLYGBRÄNSLE

December 21, 2023 10:00

Skellefteå City Airport blir den första enskilda flygplatsen i Sverige som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program. Det innebär att flygplatsen kommer att köpa miljövänligt flygbränsle för alla sina tjänsteresor med SAS under 2023/2024.

Den viktigaste faktorn för att minska flygsektorns utsläpp är att ersätta fossila bränslen (fotogen) med hållbara flygbränslen (Sustainable Aviation Fuels - SAF). SAS Corporate Sustainability Program är ett initiativ som syftar till att möta behovet av hållbara flygbränslen och samtidigt minska de klimatpåverkande utsläppen från flygresor och flygfrakt.

”Skellefteå Airport ser det som en självklarhet att våra tjänsteresor ska flygas på hållbart biobränsle. Om fler företag köper biobränsle för sina affärsresor kommer det öka efterfrågan vilket i sin tur påskyndar både produktion av biodrivmedel och utfasning av fossila drivmedel. Flygplatsen är redan aktiv i flygbranschens klimatomställning, så det är självklart att även vi medarbetare ska flyga fossilfritt när vi flyger i tjänsten. Genom att flyga med 100 procent biobränsle på alla våra tjänsteresor med SAS under 2023-2024 ersätts allt fossilfritt flygbränsle med hållbart flygbränsle. Vi vill visa hur enkelt det är som företag att ansluta sig och vara en del av Sveriges gröna omställning", säger Robert Lindberg, VD för Skellefteå City Airport.

Vi ser såklart mycket positivt på att Skellefteå Airport går med i SAS Corporate Sustainability Program och aktivt deltar i att driva omställningen mot ett mer hållbart flyg. SAS har som mål att minska flygets utsläpp, och i slutändan nå ett netto-noll-utsläpp. För att klara det behöver vi samarbeta med andra. Genom att inkludera våra kunder och jobba tillsammans kan vi minska de fossila koldioxidutsläppen och göra hållbart flygbränsle mer tillgängligt. Skellefteå Kommun gick som första kommun med i programmet tidigare i år. Skellefteå är verkligen i framkant när det handlar om att aktivt driva förändringen mot ett mer hållbart flyg”, säger Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability på SAS.

Latest news