Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SKELLEFTEÅ KOMMUN INGÅR SAMARBETE MED SAS OM HÅLLBART FLYGBRÄNSLE

June 9, 2023 14:39

Skellefteå Kommun blir den första kommunen i Sverige som ansluter sig till SAS’ Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att Skellefteå Kommun kommer köpa hållbart flygbränsle till alla sina tjänsteresor med SAS under 2023/2024.

Den viktigaste faktorn för att kunna minska flygsektorns utsläpp är att ersätta fossila bränslen (fotogen) med hållbara flygbränslen (Sustainable Aviation Fuels - SAF). SAS Corporate Sustainability Program (CSP) är ett initiativ utformat för att möta efterfrågan på hållbart flygbränsle och samtidigt minska de klimatpåverkande utsläppen från flygresor och flygfrakt. 

”Vi anser att olika transporttyper är viktiga för vår region. Då vi behöver flyga i tjänsten, vill vi ta vårt ansvar och reducera våra utsläpp. Därför väljer vi att gå med i SAS Corporate Sustainability Program (CSP) där vi kommer köpa 100 % biobränsle för samtliga våra resor. Detta innebär att C02 utsläppen från våra tjänsteresor kommer minska med cirka 80 %. Vi är därmed även med till att accelerera nyttjande av biobränsle, vilket är positivt för marknadsutvecklingen. Kostnaden går inte till att klimatkompensera utan till att reducera C02 utsläppen när Skellefteå Kommuns anställda flyger”, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun.

”Inom flygbranschen sker en snabb utveckling av fossilfria flygbränslen samt el och vätgasdrivnaflygplan. Genom aktiva samarbeten och partnerskap bidrar vi till utvecklingenså att omställningen påskyndas”, säger Robert Lindberg VD på Skellefteå Airport.

Vi ser mycket positivt på att Skellefteå Kommun som första kommun i Sverige väljer att gå med i vårt SAS Corporate Sustainability Program och därmed aktivt deltar i att driva omställningen framåt till ett mer hållbart flyg. SAS har som mål att minska flygets utsläpp, och i slutändan nå ett netto-noll-utsläpp, och för att lyckas med den ambitiösa planen krävs att vi samarbetar med andra parter. Genom att involvera våra kunder och samarbeta med dem kan vi reducera CO2-utsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av hållbara flygbränslen. Vi hoppas att partnerskapet mellan Skellefteå Kommun och SAS ska inspirera andra företag att ansluta sig till vårt Corporate Sustainability Program och vara med på resan för att omvandla flyget för kommande generationer, säger Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability på SAS.

Faktaruta

Flyg fossilfritt med SAS
SAS Corporate Sustainability Program är utformat för att nå målet hållbart flyg och säkra flygets framtid tillsammans med partners. SAS bjuder in alla sina företagskunder att ansluta sig genom ett erbjuda ett abonnemang till en fast kostnad eller minskade koldioxidutsläpp.

SAS gör ingen vinst på köpet. Det belopp kunden betalar motsvarar priset för SAF. Programmet revideras av en extern part för att säkra full transparens.

Jämfört med fossila bränslen, minskar hållbara flygbränslen de klimatpåverkande CO2 utsläppen rejält under livscykeln.

Images

aircraft-engine-sustainable-aviation-fuel-biofuel-sas (1).jpg

Latest news