Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på extra bolagsstämma i SAS AB

January 10, 2024 14:39
Regulatory information

Den extra bolagsstämman i SAS AB (”SAS”) den 10 januari 2024 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att SAS ingår ensidiga åtaganden gentemot den danska staten respektive den svenska staten för att införa en s.k. ”step up-mekanism” kopplad till staternas aktieinvesteringar i SAS under 2020.

Införandet av step up-mekanismen är ett villkor för EU-kommissionens förnyade godkännande av det statsstöd som tillhandahölls av staterna som en del av SAS rekapitalisering 2020, såsom närmare beskrivet i det pressmeddelande som SAS offentliggjorde den 29 november 2023.

I enlighet med bolagsstämmans godkännande avser SAS att ingå åtagandena den 11 januari 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor Relations: +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news