Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Års- och hållbarhetsredovisning 2022/2023

February 7, 2024 08:00
Regulatory information

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2022 – oktober 2023 lagts fram och godkänts.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns nu tillgänglig digitalt på https://www.sasgroup.net/investor-relations/financial-reports/annual-reports/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster.För ytterligare information besök www.sasgroup.net.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen

om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 klockan 08:00.

Latest news