Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ger in månatliga finansiella rapporter till amerikansk domstol och offentliggör viss finansiell information för koncernen

January 26, 2024 08:00
Regulatory information

SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2023 till 31 december 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.

I samband med att dessa handlingar ges in till Domstolen offentliggör SAS viss konsoliderad finansiell information för koncernen per den 31 december 2023, se tabell nedan. Den finansiella informationen har inte reviderats eller översiktligt granskats av SAS revisor.

Finansiell information, Koncernen miljoner SEK (miljoner USD)1)
1 november 2023 – 31 december 2023
Intäkter 6 240 (625)
Periodens resultat -154 (-15)
Per den 31 december 2023
Summa tillgångar 52 244 (5 233)
Summa skulder 58 753 (5 885)
Likvida medel 4 056 (406)

1) Belopp i SEK har omräknats till USD baserat på Riksbankens växelkurs SEK/USD om 9,9830 per den 31 december 2023.

SAS publicerar ett pressmeddelande i samband med ingivandet av varje månatlig finansiell rapport, förutom de månader som ingivandet till Domstolen sammanfaller med offentliggörandet av SAS delårsrapporter.

Ytterligare information om chapter 11-processen finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA finns tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Rådgivare
Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktions­rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024, kl 08:00 CET.

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news