Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS I HYDROGEN-SAMARBETE MED AIRBUS, VATTENFALL, SWEDAVIA OCH AVINOR

January 31, 2024 13:00

Airbus, SAS, Swedavia, Vattenfall och Avinor har undertecknat en avsiktsförklaring med målet att utveckla infrastrukturen för vätgasdrivna flygplan på flygplatser i Sverige och Norge. Målet för samarbetet är att genom en förstudie om vätgas ta fram ramverk för utrullningen av vätgasdrivet flyg i de båda länderna.

Vätgas förväntas i framtiden utgöra en allt större del av flygindustrins bränslekälla. Samarbetet kommer bland annat förbättra förståelsen för drift av vätgasflygplan, vilka regleringskrav som finns, hur infrastrukturbehoven ser ut och hur logistiken kring tankning av vätgas på flygplatserna ska gå till.

Samarbetet grundar sig på den samlade kompetensen hos de fem olika företagen. Genom att involvera aktörer med olika expertis från hela värdekedjan kommer det ge en värdefull helhetsbild av vilka behov som finns för att möjliggöra omställningen till vätgasflyg och i och med det ta ett stort och viktigt steg mot ett fossilfritt flyg i Norden. SAS strävar efter att vara en drivkraft inom hållbart flyg och i det här samarbetet kommer SAS framför allt bidra med kunskap och expertis om den skandinaviska marknaden, drift av flygplan, underhåll och marktjänster.

Förstudien är den första i sitt slag som omfattar två länder och över 50 flygplatser. Målet är att främja en övergång till en mer hållbar och koldioxidneutral energianvändning, minska de klimatpåverkande utsläppen från resor och uppnå målet om nettonollutsläpp av koldioxid fram till 2050.

”SAS har som mål att minska flygets utsläpp, och i slutändan nå ett netto-noll-utsläpp. SAS strävar efter att vara en drivkraft inom hållbart flyg och vi är stolta över att delta i det här samarbetet. För att lyckas med vår omställning behöver vi samarbeta med de bästa och mest innovativa aktörerna inom industrin, ”säger SAS President & CEO Anko van der Werff.

Vätgas kommer att spela en stor roll i flygets nödvändiga klimatomställning då det möjliggör noll koldioxidutsläpp om den produceras av förnybar el och där restprodukten blir till vattenånga. Flyg drivet av vätgas har också potential att kunna ersätta fossilt flyg även på längre sträckor.

För mer information:  airbus.com

Mer information om SAS hållbarhetsarbete: Environmental Responsibility – SAS (sasgroup.net)

Sustainable Travel – Initiatives That Leads to More Sustainable Aviation | SAS (flysas.com)

Latest news