Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör förändringar i valberedningen och dess förslag till årsstämman 2024

January 23, 2024 21:10

Valberedningens sammansättning inför SAS AB:s årsstämma den 18 mars 2024 har ändrats till följd av att Gerald Engström, som företräder sig själv och Färna Invest AB, valt att frånträda arbetet.

Valberedningen har, med beaktande av den valberedningsinstruktion som antagits av årsstämman 2023, bedömt att det inte är möjligt att utse en ersättare och följaktligen beslutat att fullgöra sitt uppdrag med en ledamot färre.

Efter ändringen består valberedningen av:

  • Åsa Mitsell, som företräder Finansdepartementet, för svenska staten (ordförande för valberedningen)
  • Adrian Lübbert, som företräder Finansministeriet, för danska staten
  • Jacob Wallenberg, som företräder Wallenberg Investments AB
  • Carsten Dilling, styrelseordförande för SAS AB

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman 2024 beslutar om att valberedningen även för tiden intill nästkommande stämma ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre största aktieägarna. Valberedningen föreslår inte några ändringar i valberedningens instruktion eller i övrigt vad gäller arvoden eller val av styrelseledamöter eller revisorer. Valberedningens fullständiga förslag kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net/

Latest news