Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – December 2023

January 8, 2024 11:00
Regulatory information

1,6 miljoner passagerare reste med SAS i december

1,6 miljoner passagerare reste med SAS i december, en ökning med 6 procent jämfört med samma månad förra året. SAS kapacitet ökade med nästan 12 procent och RPK (passagerarkilometer) ökade med 14 procent, jämfört med december 2022. Kabinfaktorn för december var 73 procent.

”1,6 miljoner passagerare reste med SAS i december, motsvarande en ökning på 6 procent i passagerarvolym jämfört med förra året. I december blev Skellefteå City Airport den första enskilda flygplatsen i Sverige att ansluta sig till SAS Corporate Sustainability Program, och vi hoppas att partnerskapet kommer att inspirera andra företag att ansluta sig och delta i att driva omställningen mot ett mer hållbart flyg. SAS breddar också sitt erbjudande och ökar kapaciteten för sommartrafikprogrammet. Under sommaren kommer SAS att flyga till över 130 destinationer i mer än 40 länder, med fler avgångar till populära destinationer i Europa, Nordamerika och Asien samt nio nya destinationer i Europa”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik (reguljär och charter) Dec23 Förändring1 Nov23- Dec23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 027 11,5% 6 292 11,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 219 14,1% 4 570 15,4%
Kabinfaktor 73,3% 1,6 pp 72,6% 2,5 pp
Antal passagerare (000) 1 564 6,4% 3 404 8,5%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Dec23           vs.          Dec22 Nov23- Dec23   vs.   Nov22-Dec22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 13,8% 14,9% 17,8% 13,8%
Europa/Intra-Skand 21,5% 17,2% 21,0% 16,6%
Inrikes -2,0% -9,5% 1,0% -4,8%
Preliminär yield och PASK Dec23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Yield, SEK 1,02 -0,1% 0,9%
PASK, SEK 0,74 2,3% 3,4%
Dec23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 63,1%
Regularitet 98,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 23,5%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 1,7%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 40,5%


Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 8 januari 2024, kl. 11:00 CET.

Latest news