Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – Maj 2024

June 10, 2024 11:00

2,3 miljoner passagerare reste med SAS i maj

2,3 miljoner passagerare reste med SAS i maj, en ökning om 8 procent jämfört med samma månad förra året. SAS kapacitet ökade med 8 procent och RPK (passagerarkilometer) ökade med 11 procent, jämfört med maj 2023. Kabinfaktorn för maj var 79 procent.

”Vi är glada att antalet passagerare fortsätter att växa. I maj reste 2,3 miljoner passagerare med SAS, en ökning med 8 procent jämfört med samma månad förra året. Vi hade stark produktion i maj och regulariteten uppgick till 99,6 procent. Under månaden signerade SAS också ett nytt treårigt avtal med Apollo värt 4,5 miljarder SEK, som innebär att SAS från sommaren 2025 till och med sommaren 2027 förblir huvudpartner för Apollos charterflygningar från Skandinavien. Det nya avtalet med Apollo är även ett kvitto på att SAS är en uppskattad samarbetspartner på marknaden för fritidsresor”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik (reguljär och charter) Maj24 Förändring1 Nov23- Maj24 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 4 065 7,6% 23 495 10,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 3 219 10,5% 17 679 14,1%
Kabinfaktor 79,2% 2,1 pp 75 2% 2,4 pp
Antal passagerare (000) 2 345 8,0% 12 993 7,4%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Maj24           vs.          Maj23 Nov23- Maj24   vs.   Nov22-Maj23
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 5,0% -0,2% 17,3% 12,0%
Europa/Intra-Skand 22,0% 20,0% 18,5% 15,0%
Inrikes -4,2% -8,5% -2,1% -4.5%
Preliminär yield och PASK Maj24 Förändring1 Valutajusterad förändring
Yield, SEK 1,02 -5,5% -8,2%
PASK, SEK 0,81 -2,4% -5,2%
Maj24
Punktlighet (avgång 15 minuter) 86,4%
Regularitet 99,6%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 17,4%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -1,1%


Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS Majktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news