Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SKEBO SKELLEFTEBOSTÄDER AB INGÅR SAMARBETE MED SAS OM HÅLLBART FLYGBRÄNSLE

January 24, 2024 09:00

SKEBO Skelleftebostäder AB blir det första fastighetsbolaget i Sverige som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att Skelleftebostäder kommer köpa hållbart flygbränsle till alla sina tjänsteresor med SAS under 2023 och 2024. 

SAS Corporate Sustainability Program (CSP) är ett initiativ utformat för att möta efterfrågan på hållbart flygbränsle och samtidigt minska de klimatpåverkande utsläppen från flygresor och flygfrakt.Den viktigaste faktorn för att kunna minska flygsektorns utsläpp är att ersätta fossila bränslen (fotogen) med hållbara flygbränslen (Sustainable Aviation Fuels - SAF).  

SKEBO Skelleftebostäder AB tar ansvar för sitt flygresande och investerar i biobränsle för de resor som köps av SAS när anställda behöver flyga i tjänsten. Det betyder att de köper SAF-bränsle motsvarande 100 procent av de resor som görs i tjänsten. Detta är ett av flera led i bolagets arbete med att minska klimatutsläpp från verksamheten. Även om biodrivmedlet inte finns i just det planet så kommer det att tränga ut fossilt flygbränsle i något annat inrikesplan i Sverige. Skellefteå kommun var först med initiativet och nu följer SKEBO med som tredje bolag i Skellefteå men som första fastighetsbolag i Sverige.

”Vill vi ta vårt ansvar de gånger flyg är enda alternativet för tjänsteresa. Vi hoppas att det också medverkar till att sprida möjligheten och marknadsutvecklingen för olika varianter av hållbara flygresor för alla. Kostnaden går inte till att klimatkompensera, utan till att reducera utsläppen”. säger Helena Markgren VD Skebo.

”SAS har som mål att minska flygets utsläpp, och i slutändan nå ett netto-noll-utsläpp. För att lyckas med detta krävs att vi samarbetar med andra. Genom att involvera våra kunder kan vi reducera CO2-utsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av hållbara flygbränslen. Vi ser mycket positivt på att Skelleftebostäder, som tredje partner i Skellefteå, väljer att gå med i vårt Corporate Sustainability Program”, säger Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability på SAS. 

Fakta:

Flyg fossilfritt med SAS 
SAS Corporate Sustainability Program är utformat för att nå målet hållbart flyg och säkra flygets framtid tillsammans med partners. SAS bjuder in alla sina företagskunder att ansluta sig genom ett erbjuda ett abonnemang till en fast kostnad eller minskade koldioxidutsläpp. 

SAS gör ingen vinst på köpet. Det belopp kunden betalar motsvarar priset för SAF. Programmet revideras av en extern part för att säkra full transparens. 

Jämfört med fossila bränslen, minskar hållbara flygbränslen de klimatpåverkande CO2utsläppen rejält under livscykeln. 

Latest news