We are travelers

SAS strategi är att fokusera på de frekventa resenärerna och att vara ett flygbolag där våra kunder belönas för sin lojalitet till oss. De som flyger mest är också de som har de högsta kraven på sin reseupplevelse och som vi utvecklar vår produkt och vårt nätverk för. Det ger valmöjligheter som gynnar alla våra kunder.

Genom medlemskapet i Star AllianceTM ger SAS kunderna tillgång till ett nätverk med stor räckvidd och smidiga förbindelser. Sammantaget erbjuder Star Alliance nära 18 500 dagliga avgångar till 1 300 destinationer i 190 länder världen över.

29 milj

Passagerare under året

156

Flygplan i trafik

>30%

Marknadsandelar i Skandinavien

4,7 milj

Eurobonusmedlemmar

SAS 70 år!

Den 1 augusti firade vi 70 år som Skandinaviens ledande flygbolag. Tillsammans med våra kunder delar vi passionen och intresset för att resa, och det är också vår drivkraft när vi stärker vårt erbjudande för att göra livet enklare för de frekventa resenärerna i Skandinavien.

Vår vision

To make life easier for Scandinavia’s frequent travelers.

Vår miljövision

SAS ska vara en del av det långsiktigt hållbara samhället och stöttar IATA:s vision om att det ska gå att flyga utan klimatpåverkande utsläpp 2050.

VD-ord

resultat i linje med prognos men ytterligare åtgärder krävs

I linje med vår prognos levererade SAS ett positivt resultat före skatt och engångsposter under 2015/2016. Utvecklingen visar att vi får ett bra gensvar på vårt kunderbjudande men resultatet påverkas kraftigt negativt av valutaeffekter och lägre yield, speciellt under andra halvåret. Flygindustrin förändras snabbt samtidigt som efterfrågan på flygresor ökar, framförallt inom fritidsresandet där marginalerna är lägre och priskänsligheten större. För att ta del av de spännande tillväxtmöjligheterna i denna marknad krävs lägre kostnader och ytter­ ligare förstärkt konkurrenskraft. Därför höjer vi ambitionen inom effektiviseringsprogrammet med 700 MSEK fram till 2019. Samtidigt planlägger vi nya strukturella grepp som successivt kommer att minska kostnadsgapet till nyetablerade konkurrenter.

Läs hela VD-ordet

Året i siffor

939

MSEK, resultat före skatt
och engångsposter

SAS i siffror 2015/2016

SAS redovisade ett positivt resultat som förväntat och utvecklingen visar att vårt förbättrande produkterbjudande fortsätter att få ett bra gensvar från vår primära målgrupp.

Trots den positiva kundresponsen är lönsamheten under press. Det beror på negativ valutautveckling och lägre yield, speciellt under andra halvåret, vilket vårt effektivitets- program inte fullt ut kompenserat. Detta tillsammans med kommande finansieringsbehov av flygplan och låne- förfall gör att vi måste höja ambitionen för att öka effektiviteten och lönsamheten.

Ladda ner som PDF

Finansiell beredskap %

Ebit-marginal %

Soliditet %

Hållbarhet

Hållbarhetsagenda

För SAS innebär hållbar utveckling en strävan mot både hållbar lönsamhet och finansiell tillväxt. Men även gradvisa miljömässiga förbättringar och socialt ansvar.

SAS har betydande social påverkan, både som stor arbetsgivare, inköpare och producent av infrastruktur. Samtidigt har flygbranschen en stor miljöpåverkan, främst genom utsläpp av växthusgaser och buller kring flygplatser.

Läs vår hållbarhetsredovisning

Strategi

Förstahandsvalet för de
frekventa resenärerna

En av SAS strategiska prioriteringar är att vara förstahandsvalet för de frekventa resenärerna. De frekventa resenärerna definierar vi som de som reser fem eller fler tur- och returresor per år. Dessa resenärer representerar cirka 65-70% av värdet av alla flygresor inom Skandinavien. De som flyger mest ställer också högst krav på reseupplevelsen. Genom digitalisering, och med fokus på dessa kunder, utvecklar vi vår produkt och vårt nätverk – något som samtidigt gynnar alla våra kunder.

Ladda ned PDF

Strategi

Skapa en effektiv
operativ plattform

Omvärlden förändras och konkurrensen inom flygindustrin ökar, vilket ställer högre krav på SAS verksamhet och konkurrenskraft. Därför effektiviserar och ökar vi flexibiliteten i vår operativa plattform, för att ge förutsätt- ningar för ett långsiktigt lönsamt SAS som kan investera i kunderbjudande och tillväxt. Sedan 2012 har SAS implementerat kostnadsåtgärder med resultateffekter om cirka 4,3 miljarder SEK som väsentligt effektiviserat verksamheten. Mellan 2017 och 2019 ska ytterligare effektiviseringar om 1,5 miljarder SEK genomföras. Sam- tidigt planlägger vi nya strukturella grepp som successivt kommer att minska kostnadsgapet till nyetablerade konkurrenter.

Ladda ned PDF

Strategi

Säkra
rättkompetenser

SAS förändringsresa och den ökade digitaliseringen ställer nya krav på SAS samlade kompetenser. Vi arbetar därför med att säkerställa att vi har rätt kompetenser som kan vidareutveckla SAS inför framtidens krav och behov. En effektivare produktionsplattform har möjliggjort en utökad långdistanssatsning, vilket har lett till att vi under 2015/2016 rekryterat ett stort antal kabinanställda och piloter.

Ladda ned PDF