Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Års- och hållbarhetsredovisning 2021/2022

January 24, 2023 08:00
Regulatory information

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2021 – oktober 2022 lagts fram och godkänts.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns nu tillgänglig digitalt på https://www.sasgroup.net/investor-relations/financial-reports/annual-reports/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök www.sasgroup.net.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 klockan 08:00.

Latest news