Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS årsredovisning 2016/2017

January 30, 2018 08:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2016 – oktober 2017 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare som anmält detta.

Efter avlämnandet av bokslutskommunikén 2016/2017 har SAS omklassificerat 841 MSEK från långfristiga skulder till kortfristiga skulder. I övrigt innehåller inte årsredovisningen någon ny väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

For ytterligare information:

SAS pressavdelning +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here