Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS årsredovisning 2016/2017

January 30, 2018 08:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2016 – oktober 2017 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare som anmält detta.

Efter avlämnandet av bokslutskommunikén 2016/2017 har SAS omklassificerat 841 MSEK från långfristiga skulder till kortfristiga skulder. I övrigt innehåller inte årsredovisningen någon ny väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

For ytterligare information:

SAS pressavdelning +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Latest news