Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bokslutskommuniké januari-december 2000

February 13, 2001 14:45

•SAS Gruppens resultat före skatter var 2 773 (1 846) MSEK. Fjärde kvartalets resultat blev 1 705 (1 245) MSEK.

•Resultat exklusive realisationsvinster var för helåret 1 235 (420) MSEK och för fjärde kvartalet 457 (429) MSEK.

•SAS Gruppens omsättning ökade med 8,7% till 47 540 MSEK.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 7,0%. Trafiken i Business Class ökade med 9%.

•Ökade bränslekostnader påverkade resultatet negativt med 1 677 MSEK jämfört med föregående år. Verksamhetsförbättringsprogrammet har genomförts enligt plan varvid enhetskostnaden reducerats med 3,0% exklusive ökningen av bränslekostnaden.

•Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) ökade med 35% till 5 652 (4 199) MSEK.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 15,48 (8,70) SEK, SAS Norge ASA 12,49 (7,94) SEK samt SAS Sverige AB 11,79 (8,41) SEK. Utdelningen föreslås bli 3,80 DKK, 4,20 NOK respektive 4,50 SEK per aktie.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 642 (345) MDKK

SAS Norge ASA 564 (352) MNOK

SAS Sverige AB 831 (593) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here