Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bokslutskommuniké januari-december 2000

February 13, 2001 14:45

•SAS Gruppens resultat före skatter var 2 773 (1 846) MSEK. Fjärde kvartalets resultat blev 1 705 (1 245) MSEK.

•Resultat exklusive realisationsvinster var för helåret 1 235 (420) MSEK och för fjärde kvartalet 457 (429) MSEK.

•SAS Gruppens omsättning ökade med 8,7% till 47 540 MSEK.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 7,0%. Trafiken i Business Class ökade med 9%.

•Ökade bränslekostnader påverkade resultatet negativt med 1 677 MSEK jämfört med föregående år. Verksamhetsförbättringsprogrammet har genomförts enligt plan varvid enhetskostnaden reducerats med 3,0% exklusive ökningen av bränslekostnaden.

•Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) ökade med 35% till 5 652 (4 199) MSEK.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 15,48 (8,70) SEK, SAS Norge ASA 12,49 (7,94) SEK samt SAS Sverige AB 11,79 (8,41) SEK. Utdelningen föreslås bli 3,80 DKK, 4,20 NOK respektive 4,50 SEK per aktie.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 642 (345) MDKK

SAS Norge ASA 564 (352) MNOK

SAS Sverige AB 831 (593) MSEK

 

Latest news