Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bokslutskommuniké november 2013–oktober 2014

December 18, 2014 07:00

Jämförelsetalen inkluderar Widerøe augusti-september 2013.

 • Resultat före skatt och engångsposter: 789 (601) MSEK
 • Intäkter: 10 966 (11 059) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 0,1 %
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 1,1 %
 • EBIT-marginal: -2,3 % (16,5 %)
 • Resultat före skatt: -450 (1 568) MSEK
 • Periodens resultat: -303 (1 465) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -1,21 (4,45) SEK
 • Helårsutsikterna för 2014/2015 återges på sida 8
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning till SAS AB:s stamaktieägare lämnas för räkenskapsåret 2013/2014
 • Styrelsen föreslår utdelning till innehavare av preferensaktier om 50 SEK/preferensaktie

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2014, kl 08.00.

Latest news