Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2003

May 13, 2003 08:00

Första kvartalets omsättning uppgick till 13 710 (13 775) MSEK, en minskning med 0,5%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 4,5% eller 616 MSEK.

Omsättningen i Scandinavian Airlines uppgick till 7 434 (8 576) MSEK. Justerat för valutaeffekt minskade omsättningen med 11,2%.

Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för kvartalet till -398 (584) MSEK.

Resultat före realisationsvinster uppgick för första kvartalet till -1 939 (-1 313) MSEK. Exklusive kostnader för avveckling av överkapacitet var resultat före realisationsvinster cirka -1 739 (-1 313) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till -1 876 (-1 446) MSEK.

CFROI för tolvmånadersperioden april 2002-mars 2003 blev 11% (6 %).

Resultat per aktie för perioden januari–mars blev för SAS koncernen -9,72 (-8,17) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 81,23 (83,80) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here