Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Starkt resultat under högsäsong

August 31, 2018 08:00

Maj 2018 – juli 2018

  • Intäkter: 13 146 (12 210) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 978 (1 863) MSEK
  • Resultat före skatt: 2 004 (1 973) MSEK
  • Periodens resultat: 1 546 (1 535) MSEK
  • Avkastning på investerat kapital (ROIC), senaste 12 månaderna: 13% (13%)
  • Resultat per stamaktie: 3,97 (4,39) SEK
  • Helårsutsikterna för 2017/2018 har uppgraderats till omkring 2 miljarder SEK (sida 10)

SAS VD och koncernchef kommenterar:

Detta är ett av de starkaste resultaten i SAS historia, trots ökade flygbränslekostnader och operativa utmaningar. Jag ber drabbade passagerare om ursäkt och skulle vilja tacka våra engagerade kolleger för deras arbete med att ta hand om våra kunder.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here