Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-september 1999

November 11, 1999 15:05

Huvudpunkter i boksluten per 30 september 1999

• SAS Gruppens omsättning ökade med 1,9% till 30 612 MSEK.

• SAS Gruppens resultat före skatt var 575 (2 465) MSEK. Överkapacitet i marknaden med sjunkande enhetsintäkter är i stor utsträckning bidragande till resultatförsämringen. Tredje kvartalet blev 102 (1 015) MSEK.

• Passagerartrafiken (RPK) ökade med 1,4%. Trafiken i Business Class minskade med 5% medan Economy Class ökade med 4%. Antal passagerare ökade med 2,4%.

SAS fortsätter att vidta åtgärder för att höja produktiviteten och för att anpassa kapaciteten för att möta nuvarande efterfrågan.

• Kassaflödet från verksamheten var 1 251 (3 110) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 610 (837) MSEK.

• Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 3,20 (10,11) SEK, SAS Norge ASA 2,98 (10,77) SEK samt SAS Sverige AB 3,19 (11,11) SEK.

• Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 126 (407) MDKK
SAS Norge ASA 132 (482) MNOK
SAS Sverige AB 225 (783) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here