Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-mars 2001

May 8, 2001 12:55

• Resultatet före skatter uppgick till 20 (–303) MSEK.

•Omsättningen ökademed 12,8% till 12 137 MSEK.

•Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) ökade första kvartalet till 1 214 (597) MSEK. Under den senaste tolvmånadersperioden var ökningen 46%.

• Enhetskostnaden utvecklades positivt och reducerades med 3,3% jämfört med första kvartalet 2000.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 0,16 (–1,16) SEK, SAS Norge ASA 0,19 (–1,40) SEK samt SAS Sverige AB –0,03 (–1,55) SEK.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 6 (–48) MDKK

SAS Norge ASA 8 (–63) MNOK

SAS Sverige AB –2 (–109) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here