Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-mars 2001

May 8, 2001 12:55

• Resultatet före skatter uppgick till 20 (–303) MSEK.

•Omsättningen ökademed 12,8% till 12 137 MSEK.

•Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) ökade första kvartalet till 1 214 (597) MSEK. Under den senaste tolvmånadersperioden var ökningen 46%.

• Enhetskostnaden utvecklades positivt och reducerades med 3,3% jämfört med första kvartalet 2000.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 0,16 (–1,16) SEK, SAS Norge ASA 0,19 (–1,40) SEK samt SAS Sverige AB –0,03 (–1,55) SEK.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 6 (–48) MDKK

SAS Norge ASA 8 (–63) MNOK

SAS Sverige AB –2 (–109) MSEK

 

Latest news