Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2006

August 9, 2006 08:00

Rekordhöga passagerarsiffror bidrog till ett positivt resultat
• Omsättningen för första halvåret uppgick till 32 383 (29 033) MSEK, en ökning med 11,5%. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 17 916 (16 017) MSEK en ökning på 11,9%.

• Antalet passagerare ökade under första halvåret med 8,7% till 18,8 miljoner samt under andra kvartalet med 6,0% till 10,3 miljoner och kabinfaktorn ökade med 4,1 p.e. till 74%.

• Poster av engångskaraktär på totalt 265 MSEK belastar andra kvartalets resultat, varav 160 MSEK avser kostnader för nedläggning av Sola-basen och 105 MSEK är effekter av en rättsprocess i SAS Ground Services i Norge.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick för halvåret till -425 (-733) MSEK, en förbättring med 308 MSEK. För andra kvartalet blev resultatet 894 (579) MSEK. Resultatet för andra kvartalet 2006 är negativt påverkat av kabinkonflikten och påskeffekt i april med cirka 200 MSEK.

• Periodens resultat uppgick för halvåret uppgick till -511 (-472) MSEK och för andra kvartalet till 553 (499) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2005-juni 2006 blev 13% (12%).

Latest news