Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2006

August 9, 2006 08:00

Rekordhöga passagerarsiffror bidrog till ett positivt resultat
• Omsättningen för första halvåret uppgick till 32 383 (29 033) MSEK, en ökning med 11,5%. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 17 916 (16 017) MSEK en ökning på 11,9%.

• Antalet passagerare ökade under första halvåret med 8,7% till 18,8 miljoner samt under andra kvartalet med 6,0% till 10,3 miljoner och kabinfaktorn ökade med 4,1 p.e. till 74%.

• Poster av engångskaraktär på totalt 265 MSEK belastar andra kvartalets resultat, varav 160 MSEK avser kostnader för nedläggning av Sola-basen och 105 MSEK är effekter av en rättsprocess i SAS Ground Services i Norge.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick för halvåret till -425 (-733) MSEK, en förbättring med 308 MSEK. För andra kvartalet blev resultatet 894 (579) MSEK. Resultatet för andra kvartalet 2006 är negativt påverkat av kabinkonflikten och påskeffekt i april med cirka 200 MSEK.

• Periodens resultat uppgick för halvåret uppgick till -511 (-472) MSEK och för andra kvartalet till 553 (499) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2005-juni 2006 blev 13% (12%).

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here