Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bokslutskommuniké november 2013–oktober 2014

December 18, 2014 07:00

Jämförelsetalen inkluderar Widerøe augusti-september 2013.

 • Resultat före skatt och engångsposter: 789 (601) MSEK
 • Intäkter: 10 966 (11 059) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 0,1 %
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 1,1 %
 • EBIT-marginal: -2,3 % (16,5 %)
 • Resultat före skatt: -450 (1 568) MSEK
 • Periodens resultat: -303 (1 465) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -1,21 (4,45) SEK
 • Helårsutsikterna för 2014/2015 återges på sida 8
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning till SAS AB:s stamaktieägare lämnas för räkenskapsåret 2013/2014
 • Styrelsen föreslår utdelning till innehavare av preferensaktier om 50 SEK/preferensaktie

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2014, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here