Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS årsredovisning 2015/2016

February 1, 2017 08:25

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2015 – oktober 2016 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare som anmält detta.

Årsredovisningen innehåller ingen ny väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

Årsstämma 2017

Årsstämman i SAS AB avhålls den 22 februari 2017 kl 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks alle 1, Solna. Se kallelsen, som offentliggjordes den 18 januari 2017, för ytterligare information.

SAS webbaserade årsredovisning 2015/2016

For ytterligare information:

SAS pressavdelning +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08.25 CET.

Latest news