Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – maj 2021

June 7, 2021 11:00
Regulatory information

Antalet passagerare ökar jämfört med föregående månad.

Under maj flög över 400 000 passagerare med SAS, vilket motsvarar en ökning med cirka 20 % jämfört med april. Under månaden ökade SAS kapaciteten med 9 % för att möta en högre efterfrågan. Antalet passagerare är på fortsatt låga nivåer jämfört med ett normalår, men ökningen jämfört med april reflekteras även i en förbättrad kabinfaktor, som steg med nästan 6 procentenheter.

- Vi ser fram emot sommaren och gläds åt en gradvis ökande efterfrågan. För att minska osäkerheten vid bokning av resor erbjuder SAS flexibla biljettregler och generösa ombokningsalternativ. För att underlätta för våra passagerare, lanserar vi också SAS Travel Ready Center, ett digitalt verktyg för att ladda upp nödvändiga resedokument och få information om gällande reserestriktioner, säger Karl Sandlund, tf vd SAS.

SAS reguljärtrafik Maj21 Förändring1 Nov20-Maj21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 078 513,6% 6 347 -62,3%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 389 297,7% 1 932 -82,2%
Kabinfaktor 36,1% -19,6 p u 30,4% -34,1 p u
Antal passagerare (000) 404 155,6% 2,259 -76,0%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Maj21       vs    Maj20 Nov20-Maj21 vs Nov19- Maj20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt n/a n/a -94,1% -63,3%
Europa/Intraskand 744,1% 586,8% -84,9% -76,4%
Inrikes 119,9% 179,4% -55,0% -30,8%
SAS chartertrafik Maj21 Förändring1 Nov20-Maj21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 0 n/a 35 -95,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 0 4898,7% 13 -98,2%
Kabinfaktor 25,0% n/a 38,6% -48,5 p u
Antal passagerare (000) 0 3766,7% 4 -98,5%
SAS total trafik (reguljär och charter) Maj21 Förändring1 Nov20-Maj21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 079 513,8% 6 382 -63,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 389 297,8% 1 945 -83,2%
Kabinfaktor 36,1% -19,6 p u 30,5% -35,1 p u
Antal passagerare (000) 404 155,7% 2,263 -76,5%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Maj21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,20 -39,5% -42,0%
PASK, SEK 0,43 -60,8% -62,4%
Maj21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 92,4%
Regularitet 99.7%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -75,0%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -11,5%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 61%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 juni 2021 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news