Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – April 2023

May 9, 2023 11:00
Regulatory information

1,9 miljoner passagerare reste med SAS i april

1,9 miljoner passagerare reste med SAS i april, en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. RPK (passagerarkilometer) ökade med 28 procent jämfört med samma period förra året, och SAS såg fortsatt ökad efterfrågan från passagerare. Kabinfaktorn för april var 76 procent, en förbättring med 5 procentenheter jämfört med april förra året.

”SAS ser fortsatt en positiv utveckling i efterfrågan från passagerare. I april reste 1,9 miljoner passagerare reste med SAS, en ökning med 22 procent jämfört med samma månad föregående år. Vi fortsätter att förbereda oss för en aktiv sommarsäsong och har invigt två nya interkontinentala direktlinjer: Från Ålborg till New York och från Göteborg till New York. Vi har också offentliggjort en ny direktlinje mellan Köpenhamn och Bangkok, med start i höst. Thailand och de skandinaviska länderna har en lång, vänskaplig historia av samarbete och vi är väldigt stolta över att kunna öppna linjen på nytt, som våra kunder tydligt har efterfrågat,” säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.
 

SAS total trafik (reguljär och charter) Apr23 Förändring1 Nov22- Apr23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 441 20,0% 17 495 21,7%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 607 27,5% 12 582 42,3%
Kabinfaktor 75,8% 4,5 pp 71,9% 10,4 pp
Antal passagerare (000) 1 889 22,2% 9 921 41,5%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Apr23           vs.          Apr22 Nov22- Apr23   vs.   Nov21-Apr22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 43,6% 26,1% 76,6% 34,0%
Europa/Intraskand 28,0% 22,7% 33,0% 19,3%
Inrikes 5,9% 6,8% 25,3% 12,8%
Preliminär yield och PASK Apr23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Yield, SEK 1,00 -2,9% -4,2%
PASK, SEK 0,76 3,4% 2,1%
Apr23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 71,3%
Regularitet 98,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 46,7%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 3,4%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 41,0%


Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023, kl. 11:00 CEST.

Latest news