Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Sammanfattning i enlighet med §7-2 i den norska värdepappersförordninge

November 10, 2017 20:23
Sammanfattning i enlighet med §7-2 i den norska värdepappersförordningen i samband med upptagande till handel av högst 52 500 000 stamaktier på Oslo börs.

Latest news