Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – juni 2020

July 7, 2020 11:00
Regulatory information

Som ett resultat av den pågående covid-19-pandemin, blev det totala antalet passagerare för månaden 86 % lägre jämfört med förra året. Från mitten av juni fördubblade SAS dock kapaciteten till 30 flygplan och i juli tas ytterligare 15 flygplan tillbaka i drift.

SAS ökar kapaciteten och antalet passagerare, eftersom länder nu successivt öppnar upp. Jämfört med förra månaden har kapaciteten ökat med 251 miljoner säteskilometer (ASK) och antalet passagerare har ökat med nästan 270 000. I förhållande till förra året hade SAS i juni
91 % lägre kapacitet och 86 % färre passagerare.

- Vi är glada att kunna välkomna fler passagerare ombord, när vi nu långsamt börjar återuppbygga vårt nätverk och öka tillgängligheten till, från och inom Skandinavien, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Jun20 Förändring1 Nov19-Jun20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 426 -90,1% 17 266 -42,9%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 223 -93,6% 11 084 -48,4%
Kabinfaktor 52,4% -29,1 p u 64,2% -6,9 p u
Antal passagerare (000) 328 -88,1% 9,729 -45,3%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jun20      vs    Jun19 Nov19-Jun20 vs Nov18- Jun19
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -99,1% -97,2% -52,3% -45,4%
Europa/Intraskand -96,3% -93,5% -49,4% -45,6%
Inrikes -72,1% -64,6% -37,6% -31,1%
SAS chartertrafik Jun20 Förändring1 Nov19-Jun20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 2 -99,7% 850 -55,4%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 1 -99,9% 740 -56,7%
Kabinfaktor 35,3% -55,3 p u 87,1% -2,6 p u
Antal passagerare (000) 0 -51,2% 0,242 -59,8%
SAS total trafik (reguljär och charter) Jun20 Förändring1 Nov19-Jun20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 427 -91,2% 18 116 -43,6%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 223 -94,4% 11 824 -49,1%
Kabinfaktor 52,3% -30,3 p u 65,3% -6,9 p u
Antal passagerare (000) 0,427 -85,5% 9,971 -45,7%

 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

 

Preliminär yield och PASK

Jun20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,92 76,3% 82,8%
PASK, SEK 1,01 13,2% 17,4%
       
      Jun20
Punktlighet (ankomst 15 minuter)     95,8%
Regularitet     99,7%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader     -28,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer     -3,2%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp     42%

 

Definitioner

:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS strävar efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska till år 2025 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent exempelvis genom att använda mer hållbart flygbränsle och våra moderna flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news