Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstyrningsrapport 2011

March 15, 2012 08:00

Välfungerande bolagsstyrningsprinciper är viktiga för att säkra att aktieägare och andra intressenter ska vara förvissade om att SAS aktiviteter karaktäriseras av tillförlitlighet, effektiv styrning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

SAS följer den svenska koden för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten beskriver i detalj SAS arbete med bolagsstyrningen under 2011.

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here