Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstyrningsrapport 2011

March 15, 2012 08:00

Välfungerande bolagsstyrningsprinciper är viktiga för att säkra att aktieägare och andra intressenter ska vara förvissade om att SAS aktiviteter karaktäriseras av tillförlitlighet, effektiv styrning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

SAS följer den svenska koden för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten beskriver i detalj SAS arbete med bolagsstyrningen under 2011.