Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstyrningsrapport 2016/2017

January 30, 2018 08:10

Välfungerande bolagsstyrningsprinciper är viktiga för att säkra att aktieägare och andra intressenter ska vara förvissade om att SAS aktiviteter karaktäriseras av tillförlitlighet, effektiv styrning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

SAS följer den svenska koden för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten beskriver SAS arbete med bolagsstyrningen under 2016/2017.