Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernledning

Rickard Gustafson, född 1964

President & CEO. Medlem av SAS Group Management från den 1 februari 2011.

Tidigare: Olika ledande befattningar inom GE Capital, både i Europa och USA och 2006-2011 VD på Codan/Trygg-Hansa.

Externa styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Aleris, styrelseledamot i FAM AB och Telia AB.

Utbildning: Civilingenjör, Industrial Economics.

Aktieinnehav: 40 000 stamaktier. Närstående till Rickard Gustafson innehar 5 stamaktier.

Simon Pauck Hansen, född 1976

Executive Vice President & COO, Airline Operations. Medlem av SAS Group Management sedan 2019.

Tidigare: Senast, Vice President Network & Planning och innan dess flera ledande positioner inom SAS som ansvarig för nätverk och produktionsplanering. Simon började som trainee på SAS 1996.

Externa styrelseuppdrag: Ordförande Luftfartens Klimapartnerskab.

Utbildning: Diploma in Business Administration with major in Marketing from Copenhagen Business School (HD).

Shareholding: 0

Kjetil Håbjørg, född 1971

Executive Vice President och Chief Services Officer. Medlem av SAS Group Management sedan 2019.

Tidigare: Senast, Vice President SAS Ground Handling och innan dess flera ledande positioner inom SAS. Innan Kjetil Håbjørg rekryterades till SAS i 2004 arbetade han som managementkonsult för flertalet industrier.

Externa styrelseuppdrag: Styrelseledamot NHO Luftfart

Utbildning:  MBA från NHH (Norwegian Business School)

Shareholding: 2,500 stamaktier.

Torbjørn Wist, född 1968

Executive Vice President & CFO. Medlem av SAS Group Management sedan 2018.

Tidigare: Group Treasurer på Telenor ASA samt flera ledande finansiella befattningar i Salomon Borthers, Merrill Lynch och Greenhill & Co.

Externa styrelseuppdrag: Inga

Utbildning: Civilekonom, Richard Ivey School of Business vid University of Western Ontario i London, Kanada.

Aktieinnehav: 10 000 stamaktier

Carina Malmgren Heander, född 1959

Executive Vice President & Chief of Staff. Medlem av SAS Group Management sedan 1 januari 2015

Tidigare: Carina Malmgren Heander kommer närmast från AB Electrolux där hon varit chef för affärsenhet Electrolux Grand Cusine. Dessförinnan har Carina Malmgren Heander haft flertalet ledande befattningar inom HR och affärsverksamhet hos Electrolux, Sandvik och ABB.

Externa styrelseuppdrag: Svedbergs AB, Scandinavian Track Group AB.

Utbildning: Civilekonomi, Linköpings universitet.

Aktieinnehav: 0

Karl Sandlund, född 1977

Executive Vice President Commercial. Medlem av SAS Group Management sedan 1 februari 2014.

Tidigare: Kommer närmast från en tjänst som Koncerndirektör & Chief Strategy Officer och har dessförinnan arbetat i olika ledningsroller för SAS. Innan Karl Sandlund rekryterades till SAS 2004 arbetade han inom McKinsey.

Externa styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i Storebrand ASA.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings universitet.

Aktieinnehav: 2 000 stamaktier

Charlotte Svensson, född 1967

Executive Vice President & CIO. Medlem av SAS Koncernledning sedan 1 februari 2020.

Tidigare: Senast, Head of Digital & Communication Services och medlem av Group Executives i Post Nord 2017-2020, med ansvar för att hantera all digital tjänsteutveckling, samt resultat- och affärsområdesansvarig för brevverksamheten i den nordiska regionen. Dessförinnan CTO inom BonnierGruppen.  

Externa styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Executive Program, Strategy at Stanford University, studier i fysik och matematik vid Chalmers tekniska högskola samt Karlstad Universitet.

Aktieinnehav: 0

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here