Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS styrelse

Styrelsen är ansvarig för SAS organisation och förvaltning, att kontrollera att bokföringen och de ekonomiska förhållandena i övrigt är betryggande samt för tillsättande och entledigande av VD.

Alla valda styrelseledamöter valda av årsstämman är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Carsten Dilling, född 1962

Ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2018. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2014.

Styrelseuppdrag: Ordförande i NNIT A/S, Icotera A/S och MT Højgaard Holding A/S och ledamot i Terma A/S samt medlem av Maj Invest Investeringskommitté och Senior Advisor för Bank of America.
Utbildning: HA & HD i Udenrigshandel, Copenhagen Business School.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Get AS och Traen  A/S, styrelseledamot i Gatetrade A/S, Columbus IT Partner A/S, Dansk Industri (DI) och Industriens Arbejdsgivere i Köpenhamn (IAK), samt ett antal styrelseuppdrag i TDC koncernen. Tidigare Vd och koncernchef TDC A/S.

Aktieinnehav: 352 220.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Lars-Johan Jarnheimer, född 1960

Vice-ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2021. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Telia Company AB, Arvid Nordqvist HAB, Egmont International Holding AS och Ingka Holding B.V (IKEA). Styrelseledamot i Point Properties AB och Elite Hotels. Ordförande i Polar Music Prize.
Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Economics, Lunds och Växjö universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Qliro Group, BRIS och Eniro AB. Styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik, Apoteket AB. Vd och koncernchef Tele2.

Aktieinnehav: 100 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Nina Bjornstad, ledamot i SAS styrelse

Nina Bjornstad, född 1977

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Managing Partner på Iconal, Board Director på Starship samt del av PwC UK:s Advisory Board.
Utbildning: MBA in Business vid University of Washington samt Bachelor of Science in Business and Economics vid University of Colorado.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Head of Professional Services Google Cloud i norra Europa, Country Manger på Google Cloud UK, Enterprise Sales and Partnerships Director på Microsoft UK samt befattning på Amazon US.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Michael Friisdahl, ledamot i SAS styrelse

Michael Friisdahl, född 1962

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Styrelseledamot i Hospital for SickKids Foundation i Toronto, Kanada och Campaign Cabinet Chair för Scarborough Health Network Foundations 100 miljoner dollar insamlingskampanj. President och Chief Executive Officer på Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE).
Utbildning: Ingen formell examen.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Entertainment One (eOne), Air Canada Rouge, Air Canada Vacations, Thomas Cook North America och The Holiday Network. President och Chief Executive Officer för Air Canada Leisure Group samt President & CEO för Thomas Cook North America och The Holiday Network.

Aktieinnehav: 521 800.
Aktieinnehav närstående: 0.

Henriette Hallberg Thygesen, ledamot i SAS styrelse

Henriette Hallberg Thygesen, född 1971

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Styrelsemedlem i Cowi Holding A/S samt Executive Vice President Fleet & Strategic Brands på A.P. Møller Maersk A/S.
Utbildning: Executive MBA vid Columbia Business School och London Business School. Doktor i tillämpad matematik, Copenhagen Business School. Masterexamen (cand.merc. mat) i företagsekonomi och matematik vid Copenhagen Business School.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Verkat inom A.P.Møller-Maersk sedan 1994 där hon haft ledande befattningar. VD på Svitzer, Regional Manager på Damco Americas samt Regional Manager Damco North Asia.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Oscar Stege Unger, född 1975

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2018.

Styrelseuppdrag/befattning: Senior Advisor Wallenberg Foundations AB, grundare och Vd, Canucci AB
Utbildning: Master of Science in Business Administration och Bachelor of Science in Economics vid Stockholms universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Chef för investerarrelationer samt kommunikationschef på Investor AB och Director Wallenberg Foundations AB.

Aktieinnehav: 100 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Kay Kratky, född 1958

Styrelseuppdrag/befattning: Vd för Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. och kk global consult samt ordförande för den rådgivande styrelsen i Caphenia GmbH.
Utbildning: Maskinteknik vid Technische Hochschule Darmstadt.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Vd Austrian Airlines, COO Lufthansa German Airlines och Vd Jade Cargo International.

Aktieinnehav: 50 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Arbetstagarrepresentant Kim John Christiansen, född 1963

Verksam i SAS Danmark. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Aktieinnehav: 0

Suppleanter:

  • William Nielsen, förste suppleant.
    Aktieinnehav: 133
  • Henrik Thyregod, andre suppleant.
    Aktieinnehav: 0

Arbetstagarrepresentant, Jens Lippestad, född 1960

Verksam i SAS Norge. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan mars 2020.

Aktieinnehav: 110 000

Suppleanter:

Pål Gisle Andersen, förste suppleant. Aktinnehav: 0.

Daniel Emanuelsen, andre suppleant.

Arbetstagarrepresentant Tommy Nilsson, född 1957

Verksam i Sverige för SAS. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan februari 2020.

Aktieinnehav: 0

Suppleanter:

Lennart Selggren, förste suppleant.

Han Ahlberg, andre suppleant.