Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS styrelse

Styrelsen är ansvarig för SAS organisation och förvaltning, att kontrollera att bokföringen och de ekonomiska förhållandena i övrigt är betryggande samt för tillsättande och entledigande av VD.

Alla valda styrelseledamöter valda av årsstämman är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Carsten Dilling, född 1962

Ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2018. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2014.

Styrelseuppdrag: Ordförande i NNIT A/S, Icotera A/S och MT Højgaard Holding A/S och ledamot i Terma A/S samt medlem av Maj Invest Investeringskommitté och Senior Advisor för Bank of America.
Utbildning: HA & HD i Udenrigshandel, Copenhagen Business School.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Get AS och Traen  A/S, styrelseledamot i Gatetrade A/S, Columbus IT Partner A/S, Dansk Industri (DI) och Industriens Arbejdsgivere i Köpenhamn (IAK), samt ett antal styrelseuppdrag i TDC koncernen. Tidigare Vd och koncernchef TDC A/S.

Aktieinnehav: 352 220.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Lars-Johan Jarnheimer, född 1960

Vice-ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2021. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Telia Company AB, Arvid Nordqvist HAB, Egmont International Holding AS och Ingka Holding B.V (IKEA). Styrelseledamot i Point Properties AB och Elite Hotels. Ordförande i Polar Music Prize.
Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Economics, Lunds och Växjö universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Qliro Group, BRIS och Eniro AB. Styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik, Apoteket AB. Vd och koncernchef Tele2.

Aktieinnehav: 100 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Nina Bjornstad, ledamot i SAS styrelse

Nina Bjornstad, född 1977

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Managing Partner på Iconal, Board Director på Starship samt del av PwC UK:s Advisory Board.
Utbildning: MBA in Business vid University of Washington samt Bachelor of Science in Business and Economics vid University of Colorado.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Head of Professional Services Google Cloud i norra Europa, Country Manger på Google Cloud UK, Enterprise Sales and Partnerships Director på Microsoft UK samt befattning på Amazon US.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Monica Caneman, född 1954

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2010.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Euroclear Sverige AB och Almi Företagspartner AB samt styrelseledamot
i Qliro Financial Services AB. Ordförande i Nasdaq AB Listing Committee.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Allenex AB, Arion Bank hf, Big Ba AB, Bravida Holding AB, EDT AS, Fjärde AP Fonden, Frösunda LSS AB, Interverbum AB och Viva Media Group AB. Styrelseledamot i Akademikliniken AB, Citymail Group AB, Comhem AB, EDB Business Partner ASA, Intermail A/S, Lindorff Group AB, My Safety AB, Nets AB, Nordisk Energiförvaltning ASA, Nya Livförsäkrings AB, Nocom AB, Resco AB, Schibsted ASA, SEB Trygg Liv, Svenska Dagbladet AB och XponCard Group AB.

Aktieinnehav: 40 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Michael Friisdahl, ledamot i SAS styrelse

Michael Friisdahl, född 1962

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Styrelseledamot i Hospital for SickKids Foundation i Toronto, Kanada och Campaign Cabinet Chair för Scarborough Health Network Foundations 100 miljoner dollar insamlingskampanj. President och Chief Executive Officer på Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE).
Utbildning: Ingen formell examen.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Entertainment One (eOne), Air Canada Rouge, Air Canada Vacations, Thomas Cook North America och The Holiday Network. President och Chief Executive Officer för Air Canada Leisure Group samt President & CEO för Thomas Cook North America och The Holiday Network.

Aktieinnehav: 521 800.
Aktieinnehav närstående: 0.

Henriette Hallberg Thygesen, ledamot i SAS styrelse

Henriette Hallberg Thygesen, född 1971

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Styrelsemedlem i Cowi Holding A/S samt Executive Vice President Fleet & Strategic Brands på A.P. Møller Maersk A/S.
Utbildning: Executive MBA vid Columbia Business School och London Business School. Doktor i tillämpad matematik, Copenhagen Business School. Masterexamen (cand.merc. mat) i företagsekonomi och matematik vid Copenhagen Business School.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Verkat inom A.P.Møller-Maersk sedan 1994 där hon haft ledande befattningar. VD på Svitzer, Regional Manager på Damco Americas samt Regional Manager Damco North Asia.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Oscar Stege Unger, född 1975

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2018.

Styrelseuppdrag/befattning: Senior Advisor Wallenberg Foundations AB, grundare och Vd, Canucci AB
Utbildning: Master of Science in Business Administration och Bachelor of Science in Economics vid Stockholms universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Chef för investerarrelationer samt kommunikationschef på Investor AB och Director Wallenberg Foundations AB.

Aktieinnehav: 100 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Kay Kratky, född 1958

Styrelseuppdrag/befattning: Vd för Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. och kk global consult samt ordförande för den rådgivande styrelsen i Caphenia GmbH.
Utbildning: Maskinteknik vid Technische Hochschule Darmstadt.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Vd Austrian Airlines, COO Lufthansa German Airlines och Vd Jade Cargo International.

Aktieinnehav: 50 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Arbetstagarrepresentant Kim John Christiansen, född 1963

Verksam i SAS Danmark. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Aktieinnehav: 0

Suppleanter:

  • William Nielsen, förste suppleant.
    Aktieinnehav: 133
  • Henrik Thyregod, andre suppleant.
    Aktieinnehav: 0

Arbetstagarrepresentant, Jens Lippestad, född 1960

Verksam i SAS Norge. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan mars 2020.

Aktieinnehav: 110 000

Suppleanter:

Endre Røros, förste suppleant. Aktinnehav: 0.

Pål Gisle Andersen, andre suppleant. Aktieinnehav: 0.

Arbetstagarrepresentant Tommy Nilsson, född 1957

Verksam i Sverige för SAS. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan februari 2020.

Aktieinnehav: 0

Suppleanter:

Anna-Lisa Kemze, förste suppleant.

Joacim Olsson, andre suppleant.