Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS styrelse

Styrelsen är ansvarig för SAS organisation och förvaltning, att kontrollera att bokföringen och de ekonomiska förhållandena i övrigt är betryggande samt för tillsättande och entledigande av VD.

Alla valda styrelseledamöter valda av årsstämman är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Carsten Dilling, född 1962

Ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2018. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2014.

Styrelseuppdrag: Ordförande i NNIT A/S och Icotera A/S, vice ordförande i Høj-gaard Holding A/S samt ledamot i Terma A/S och i MTH Group A/S.
Utbildning: HA & HD i Udenrigshandel, Copenhagen Business School.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseledamot i styrelsen för Get AS, Traen A/S (chairman), Gatetrade A/S, Columbus IT Partner A/S, Dansk Industri (DI), Industriens Arbejdsgivere i Köpenhamn (IAK), och ett antal styrelseuppdrag i TDC koncernen. Tidigare VD och koncernchef TDC A/S.

Aktieinnehav: 35 222.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Dag Mejdell, född 1957

Vice ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2008.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Norsk Hydro ASA, Sparebank 1 SR Bank ASA, NSB AS, International Post Corporation och Telecomputing AS.
Utbildning: Civilekonom från Norges Handelshøyskole.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: VD och koncernchef för Dyno Nobel ASA samt VD och koncernchef i Posten Norge AS. Styrelseordförande för Arbeids-giverforeningen Spekter, Svenska Handelsbanken, Region Norge och Vice ordförande i Evry ASA. Styrelse ledamot i DYWIDAG System International GmbH. Industrial advisor IK investment Partners. Aktieinnehav: 4 214.

Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Monica Caneman, född 1954

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2010.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Euroclear Sverige AB. Ordförande i Nasdaq AB Listing Committee.
Utbildning: Civilekonom, Handelshög-skolan i Stockholm.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Allenex AB, Arion Bank hf, Big Ba AB, Bravida Holding AB, EDT AS, Fjärde AP Fonden, Frösunda LSS AB, Interverbum AB och Viva Media Group AB. Styrelseledamot i Akademikliniken AB, Citymail Group AB, Comhem AB, EDB Business Partner ASA, Intermail A/S, Lindorff Group AB, My Safety AB, Nets AB, Nordisk Energiförvaltning ASA, Nya Livförsäkrings AB, Nocom AB, Resco AB, Schibsted ASA, SEB Trygg Liv, Svenska Dagbladet AB och XponCard Group AB.

Aktieinnehav: 4 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Liv Fiksdahl, född 1965

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2018.

Styrelseuppdrag/befattning: Posten Norge AS och Nille AS
Utbildning: Finance and management vid Trondheim Økonomiske Høgskole.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Ansvarig för IT och Operations på DnB och tidigare andra ledande befattningar inom DnB. Styrelseordförande för branschorganisationen Bank og Betaling i Finans Norge. Vice ordförande för Sparebanksforeningen. Styrelsemedlem i BankAxept och Doorstep.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Lars-Johan Jarnheimer, född 1960

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelse ordförande i Arvid Nordqvist HAB, Egmont International Holding AS och Ingka Holding B.V (moderbolag till IKEA). Styrelseledamot i Wonderboo AB och Elite Hotels.
Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Economics, Lunds och Växjö universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Qliro Group, BRIS och Eniro AB. Styrelse ledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom Inter-national Cellular S.A, Invik, Apoteket AB. VD och koncernchef Tele2.

Aktieinnehav: 10 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Sanna Suvanto-Harsaae, född 1966

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Altia Oyj, BoConcept AS, TCM Group AS, Babysam AS, Nordic Pet Care Group AS, Workz AS och Footway AB. Vice ordförande i Paulig Oyj. Styrelseledamot i CEPOS och Broman Group Oyj.
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Health and Fitness Nordic AB, Sunset Boulevard AS och BTX AS. Styrelseledamot i Jetpak AB, Duni AB, Candyking AB, Upplands Motor AB, CCS AB, Clas Ohlson AB och Symrise AG.

Aktieinnehav: 2 100.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Kay Kratky, född 1968

Styrelseuppdrag/befattning: Styrelseledamot i Austrian Aviation Association, VD för Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. och ordförande för den rådgivande styrelsen i Caphenia GmbH.
Utbildning: Maskinteknik vid Technische Hochschule Darmstadt.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: VD Austrian Airlines, COO Lufthansa German Airlines.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Oscar Stege Unger, född 1975

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2018.

Styrelseuppdrag/befattning: Direktör på Wallenberg Foundations AB
Utbildning: Master of Science in Business Administration och Bachelor of Science in Economics vid Stockholms universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Chef för investerarrelationer och därefter Kommunikationschef på Investor AB.

Aktieinnehav: 5 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen och till bolagets större aktieägare.

Arbetstagarrepresentant, Jens Lippestad, född 1960

Verksam i SAS Norge. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan mars 2020.

Aktieinnehav: 0

Suppleanter:

Endre Røros, förste suppleant. Aktinnehav: 0.

Pål Gisle Andersen, andre suppleant. Aktieinnehav: 0.

Arbetstagarrepresentant Tommy Nilsson, född 1957

Verksam i Sverige för SAS. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan februari 2020.

Aktieinnehav: 0

Suppleanter:

Anna-Lisa Kemze, förste suppleant.

Joacim Olsson, andre suppleant.

Arbetstagarrepresentant Christa Cerè

Verksam i SAS Danmark. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2019.

Aktieinnehav: 2 000

Suppleanter:

  • Kim John Christiansen, förste suppleant.
    Aktieinnehav: 0
  • William Nielsen, andre suppleant.
    Aktieinnehav: 0

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here