Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS styrelse

Styrelsen är ansvarig för SAS organisation och förvaltning, att kontrollera att bokföringen och de ekonomiska förhållandena i övrigt är betryggande samt för tillsättande och entledigande av VD.

Alla valda styrelseledamöter valda av årsstämman är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Carsten Dilling, född 1962

Ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2018. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2014.

Styrelseuppdrag: Ordförande i NNIT A/S, MT Højgaard Holding A/S och Terma A/S samt medlem i Maj Invest.
Utbildning: Ekonomie kandidatexamen och Ekonomie masterexamen, Copenhagen Business School.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Get AS och Traen A/S, styrelseledamot i Gatetrade A/S, Columbus IT Partner A/S, Dansk Industri (DI) och Industriens Arbejdsgivere i Köpenhamn (IAK), samt ett antal styrelseuppdrag för TDC Group. Tidigare vd och koncernchef för TDC A/S.

Aktieinnehav: 352 220.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Lars-Johan Jarnheimer, född 1960

Vice-ordförande i SAS AB:s styrelse sedan 2021. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Telia Company AB, Arvid Nordqvist HAB, Elite Hotels och Ingka Holding B.V (IKEA).
Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Lunds och Växjö universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Egmont International Holding AS, Qliro Group, BRIS och Eniro AB. Styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik och, Apoteket AB. Vd och koncernchef Tele2.

Aktieinnehav: 100 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Nina Bjornstad, ledamot i SAS styrelse

Nina Bjornstad, född 1977

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Styrelseledamot i Telenor Group ASA och Utopi Ltd. PwC UK:s Advisory Board och Mace Group Advisory Board.
Utbildning: MBA in Business, vid University of Washington samt B.Sc. in Business and Economics, University of Colorado.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Starship, Head of Professional
Services Google Cloud i Nordeuropa, Country Manager Google Cloud UK, Microsoft Enterprise Sales och Partnerships Director UK, Amazon US.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Michael Friisdahl, ledamot i SAS styrelse

Michael Friisdahl, född 1962

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: Styrelseledamot i Hospital for SickKids Foundation i Toronto, Kanada och Campaign Cabinet Chair för Scarborough Health Network Foundations 100 miljoner dollar insamlingskampanj. President och Chief Executive Officer på Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE).
Utbildning: Ingen formell examen.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Entertainment One (eOne), Air Canada Rouge, Air Canada Vacations, Thomas Cook North America och The Holiday Network. President och Chief Executive Officer för Air Canada Leisure Group samt President & CEO för Thomas Cook North America och The Holiday Network.

Aktieinnehav: 521 800.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Henriette Hallberg Thygesen, ledamot i SAS styrelse

Henriette Hallberg Thygesen, född 1971

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Styrelseuppdrag/befattning: EVP Chief Delivery Officer, A.P. Møller Maersk A/S.
Utbildning: Executive MBA, Columbia Business School och London Business School, Ph.D. tillämpad matematik, Copenhagen Business School. Masterexamen, Copenhagen Business School.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Cowi Holding A/S. På A.P.MøllerMaersk sedan 1994. Vd för Svitzer, regionchef på Damco Americas, regionchef på Damco North Asia och flera andra ledande befattningar på A.P. Møller Maersk.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Oscar Stege Unger, född 1975

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2018.

Styrelseuppdrag/befattning: Senior Advisor Wallenberg Foundations AB, grundare och Vd, Canucci AB
Utbildning: Master of Science in Business Administration och Bachelor of Science in Economics vid Stockholms universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Chef för investerarrelationer samt kommunikationschef på Investor AB och Director Wallenberg Foundations AB.

Aktieinnehav: 100 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Kay Kratky, född 1958

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2019.

Styrelseuppdrag/befattning: Vd för KK Global Consult samt ordförande för den rådgivande styrelsen i Caphenia GmbH.
Utbildning: Maskinteknik vid Technische Hochschule Darmstadt.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Vd för Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V., vd Austrian Airlines, COO Lufthansa German Airlines och Vd Jade Cargo International.

Aktieinnehav: 50 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Arbetstagarrepresentant Kim John Christiansen, född 1963

Anställd på SAS Cargo i Danmark. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021.

Aktieinnehav: 0
Aktieinnehav närstående: 0.

Suppleanter:

 • William Nielsen, förste suppleant.
  Aktieinnehav: 133
 • Henrik Thyregod, andre suppleant.
  Aktieinnehav: 0

Arbetstagarrepresentant, Jens Lippestad, född 1960

Anställd på SAS Norge. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan mars 2020.

Aktieinnehav: 1 000.
Aktieinnehav närstående: 0.

Suppleanter:

 • Pål Gisle Andersen, förste suppleant.
  Aktieinnehav: 0.
 • Øystein Eliassen, andre suppleant.
  Aktieinnehav: 0.

Arbetstagarrepresentant Tommy Nilsson, född 1957

Anställd på SAS Sverige. Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan februari 2020.

Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav närstående: 0.

Suppleanter:

 • Lennart Selggren, förste suppleant.
  Aktieinnehav: 0.
 • Han Ahlberg, andre suppleant.
  Aktieinnehav: 0.