Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Valberedningen inför årsstämman 2008

Valberedningen består av följande medlemmar: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten; Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Morten Kallevig, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Henrik Michael Normann för Danske Bank, och Conny Karlsson för SEB Fonder.

De aktieägare i SAS AB som är registrerade i företagets aktiebok hos VPC AB kan lämna förslag till valberedningen på följande adress:

  • SAS AB:s Valberedning
  • c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
  • S-195 87 Stockholm, Sverige

Vid årsstämman den 17 april 2007 antogs följande instruktion för valberedningen.