Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Valberedningen inför årsstämman 2015

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten, valberedningens,
  • Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten,
  • Knut Utvik, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten,
  • Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

De aktieägare i SAS AB som är registrerade i företagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB kan lämna förslag till valberedningen på följande adress:

  • SAS AB:s Valberedning
  • c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
  • S-195 87 Stockholm, Sverige

Vid årsstämman den 18 februari 2014 antogs följande instruktion för valberedningen.