Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Valberedningen inför årsstämman 2015

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten, valberedningens,
  • Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten,
  • Knut Utvik, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten,
  • Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

De aktieägare i SAS AB som är registrerade i företagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB kan lämna förslag till valberedningen på följande adress:

  • SAS AB:s Valberedning
  • c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
  • S-195 87 Stockholm, Sverige

Vid årsstämman den 18 februari 2014 antogs följande instruktion för valberedningen.

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here