March 1998

SAS Årsredovisning 1997

SAS intäkter för räkenskapsåret 1 januari 1997 till 31 december 1997 till 38 928 Mkr (35 189). Resultat före skatt uppgick MSEK 2 231 (1 817).

SAS Annual Report 1997

SAS revenues for the financial year from 1 January 1997 to 31 December 1997 amounted to MSEK 38,928 (35,189). Income before taxes reached MSEK 2,231 (1,817).
TRAVELERS STREAM NONSTOP
Coffee talk: Cocktail and bar trends
First days at House of Scandinavia