Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen: Delårsrapport Januari-Juni 2011

August 17, 2011 08:00

Nyckeltal April-Juni 2011

· Intäkter: 11 229 (9 979) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 1,1 miljoner (17,8%)
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 365 (‑236) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 3,4% (‑2,4%)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 731 (503) MSEK
· Resultat före skatt: 729 (‑600) MSEK
· Periodens resultat: 551 (‑502) MSEK
· Resultat per aktie: 1,67 (‑1,76) SEK

Nyckeltal Januari-Juni 2011

· Intäkter: 20 446 (19 474) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 1,5 miljoner (12,3%)
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑140 (‑1 080) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑0,7% (‑5,5%)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 164 (533) MSEK
· Resultat före skatt: 175 (‑1 572) MSEK
· Periodens resultat: 178 (‑1 214) MSEK
· Resultat per aktie: 0,54 (‑5,06) SEK

Downloads

Latest news