Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2003

November 11, 2003 08:00

• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235) MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 7,7% eller 3 698 MSEK och 10,6% under tredje kvartalet.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för hela perioden till 2 947 (5 962) MSEK. Tredje kvartalet blev resultatet 1 737 (2 130) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och omstruktureringskostnader uppgick för perioden till -1 895 (-83) MSEK. Det negativa resultatet kan huvudsakligen hänföras till första kvartalet. Resultatet för tredje kvartalet blev 101 (50) MSEK.

• Resultat före skatt uppgick till -1 225 (233) MSEK samt för tredje kvartalet till 564 (640) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -834 (152) MSEK samt för tredje kvartalet till 699 (506) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2002-september 2003 blev 7% (11%).

• Resultat per aktie för perioden januari-september blev för SAS koncernen -5,07 (0,93) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 83,88 (93,70) SEK.

 

Latest news