Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2004

November 2, 2004 08:00

Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 133 (43 930) MSEK, en minskning med 1,8%. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 15 423 (14 920) MSEK, en ökning med 3,4%. För jämförbara enheter ökade omsättningen under niomånadersperioden med 1,5% eller 639 MSEK.

Trafiktillväxten har varit god men något svagare under tredje kvartalet. SAS koncernens totala passagerartrafik (RPK) ökade 9,1% för hela perioden och 5,8% för tredje kvartalet.

Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för januari september till 3 202 (2 947) MSEK. Tredje kvartalet blev 1 753 (1 737) MSEK.

Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 337 MSEK jämfört med 2003 och uppgick för niomånadersperioden till -1 469 (-1 806) MSEK. Tredje kvartalet blev positivt med 153 (116) MSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 526 (-1 225) MSEK, samt för tredje kvartalet till 57 (564) MSEK. Föregående år ingick i tredje kvartalet realisationsvinster med 559 MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -1 236 (-834) MSEK, samt för tredje kvartalet till 68 (699) MSEK.

CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2003 – september 2004 blev 8% (7%).

Resultat per aktie blev för SAS koncernen för niomånadersperioden -7,51 (-5,07) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,60 (83,88) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here