Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2004

November 2, 2004 08:00

Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 133 (43 930) MSEK, en minskning med 1,8%. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 15 423 (14 920) MSEK, en ökning med 3,4%. För jämförbara enheter ökade omsättningen under niomånadersperioden med 1,5% eller 639 MSEK.

Trafiktillväxten har varit god men något svagare under tredje kvartalet. SAS koncernens totala passagerartrafik (RPK) ökade 9,1% för hela perioden och 5,8% för tredje kvartalet.

Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för januari september till 3 202 (2 947) MSEK. Tredje kvartalet blev 1 753 (1 737) MSEK.

Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 337 MSEK jämfört med 2003 och uppgick för niomånadersperioden till -1 469 (-1 806) MSEK. Tredje kvartalet blev positivt med 153 (116) MSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 526 (-1 225) MSEK, samt för tredje kvartalet till 57 (564) MSEK. Föregående år ingick i tredje kvartalet realisationsvinster med 559 MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -1 236 (-834) MSEK, samt för tredje kvartalet till 68 (699) MSEK.

CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2003 – september 2004 blev 8% (7%).

Resultat per aktie blev för SAS koncernen för niomånadersperioden -7,51 (-5,07) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,60 (83,88) SEK.

 

Latest news