Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen - Helårsrapport Januari-December 2010

February 9, 2011 08:00

 Januari-December 2010

· Intäkter: 40 723 (44 918) MSEK

· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑435 (‑1 754) MSEK. Justerat för effekterna av askmolnet var resultatet 265 MSEK

· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑1,1% (‑3,9%)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑155 (‑3 414) MSEK  

· Engångseffekter: 2 625 MSEK, varav omstruktueringskostnader 1 053 MSEK, rättstvister 991 MSEK, nedskrivningar 229 MSEK samt realisationsförlust 352 MSEK

· Resultat före skatt: ‑3 060 (‑3 423) MSEK

· Periodens resultat: ‑2 218 (‑2 947) MSEK

· Resultat per aktie: ‑7,79 (‑18,20) SEK

 

Oktober-December 2010

· Intäkter: 10 559 (10 323) MSEK

· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 258 (‑940) MSEK

· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 2,4% (‑9,1%)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑218 (‑1 066) MSEK

· Engångseffekter: 722 MSEK, varav omstruktureringskostnader 434 MSEK samt realisationsförlust 279 MSEK

· Resultat före skatt: ‑464 (‑1 519) MSEK

· Periodens resultat: 47 (‑1 304) MSEK

· Resultat per aktie: 0,14 (‑6,66) SEK

Downloads

Latest news