Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen - Helårsrapport Januari-December 2010

February 9, 2011 08:00

 Januari-December 2010

· Intäkter: 40 723 (44 918) MSEK

· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑435 (‑1 754) MSEK. Justerat för effekterna av askmolnet var resultatet 265 MSEK

· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑1,1% (‑3,9%)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑155 (‑3 414) MSEK  

· Engångseffekter: 2 625 MSEK, varav omstruktueringskostnader 1 053 MSEK, rättstvister 991 MSEK, nedskrivningar 229 MSEK samt realisationsförlust 352 MSEK

· Resultat före skatt: ‑3 060 (‑3 423) MSEK

· Periodens resultat: ‑2 218 (‑2 947) MSEK

· Resultat per aktie: ‑7,79 (‑18,20) SEK

 

Oktober-December 2010

· Intäkter: 10 559 (10 323) MSEK

· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 258 (‑940) MSEK

· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 2,4% (‑9,1%)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑218 (‑1 066) MSEK

· Engångseffekter: 722 MSEK, varav omstruktureringskostnader 434 MSEK samt realisationsförlust 279 MSEK

· Resultat före skatt: ‑464 (‑1 519) MSEK

· Periodens resultat: 47 (‑1 304) MSEK

· Resultat per aktie: 0,14 (‑6,66) SEK

Downloads

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here