Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

En god kabinfaktor och stärkt yield gav förbättrat resultat under tredje kvartalet

November 8, 2006 08:00

Nyckeltal från SAS koncernens delårsrapport idag:

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick till 969 MSEK under tredje kvartalet 2006, vilket är 350 MSEK högre än föregående år.
• Enhetskostnaden sjönk under tredje kvartalet med 2,1% justerat för valuta och bränslepriser.
• Koncernens totala omsättning ökade med 8,9% till 18 035 MSEK.

– På de flesta av koncernens marknader har passagerartillväxten varit mellan 5-15%, vilket resulterat i förbättrade kabinfaktorer och stärkt yield. Den mycket goda konjunkturen i kombination med nya affärsmodeller har varit det viktigaste bidraget till utvecklingen. Fortsatt finns inga tecken på en avmattning i marknaden, men osäkerheten kvarstår om styrkan i marknadstillväxten framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna.

Resultatutvecklingen är positiv, men en väsentlig orsak till detta är den mycket goda konjunkturen. Resultatet är långt från koncernens avkastningskrav och det är därför helt nödvändigt att med full kraft fortsätta arbetet med kostnadssänkande åtgärder, säger Gunnar Reitan t.f. VD och koncernchef SAS koncernen.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news