Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändringar i valberedningen för SAS AB

November 13, 2007 09:00

Vid årsstämman i SAS AB den 17 april 2007 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändring:

Den norska staten har meddelat att Reier Søberg, som representerat aktieägaren norska staten, har ersatts av Morten Kallevig, avdelningsdirektör i norska Nærings- og handelsdepartementet..

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande sex personer:

Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten, ordförande
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Morten Kallevig, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Peter Wallenberg Jr, för Knut och Allice Wallenbergs stiftelse
Henrik Michael Normann, för Danske Bank
Conny Karlsson, för SEB fonder

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here