Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändringar i valberedningen för SAS AB

November 13, 2007 09:00

Vid årsstämman i SAS AB den 17 april 2007 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändring:

Den norska staten har meddelat att Reier Søberg, som representerat aktieägaren norska staten, har ersatts av Morten Kallevig, avdelningsdirektör i norska Nærings- og handelsdepartementet..

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande sex personer:

Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten, ordförande
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Morten Kallevig, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Peter Wallenberg Jr, för Knut och Allice Wallenbergs stiftelse
Henrik Michael Normann, för Danske Bank
Conny Karlsson, för SEB fonder

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news