Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Gröna flygningar över Atlanten med SAS i höst

July 5, 2007 12:30

Under senare delen av 2007 börjar flygbolaget SAS med gröna flygningar över Atlanten, i första hand från USA:s östkust till Stockholm/Arlanda. Flygningarna kommer att genomföras med Airbus A330.Det här ser vi som en naturlig utveckling på det redan befintliga gemensamma projektet med gröna inflygningar mellan SAS Sverige och LFV. Hittills har 1500 gröna inflygningar genomförts med SAS Sveriges Boeing 737 på Arlanda.

Besparingspotentialen vid gröna inflygningar med en Boeing 737 är i snitt 150 kilo flygbränsle eller cirka 475 kilo koldioxid per landning på Arlanda. Eftersom ett långlinjeflygplan är större och tyngre är besparingspotentialen cirka 200 – 300 kilo flygbränsle eller cirka 600 – 950 kilo koldioxid per landning.

– Vi är först i världen med att använda ett teknikstöd för att genomföra gröna inflygningar och är mycket glada över att tillsammans kunna fortsätta det redan inslagna spåret med att också inbegripa projektet med interkontinentala gröna flygningar. Vi är helt övertygade om att detta är framtiden, säger SAS och LFV gemensamt !

Vid en presskonferens under Paris Air Show vid Le Bourget nyligen presenterade EU och amerikanska FAA ett utökat samarbete kring harmoniserade och mer miljövänliga och energieffektiva flygningar över Atlanten.

SAS och LFV ser det som ett erkännande och gott europeiskt exempel att där ingå som två viktiga medlemmar i samarbetsprojektet som benämns AIRE, (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions) genom vårt gemensamma koncept i att utveckla ny metodik och effektivitet för att spara bränsle och utveckla logistikkedjan genom högre precision och därmed bättre förutsägbarhet i flygningars ankomsttider.

Flygningarna över nordatlanten kommer att påbörjas under senare delen av 2007 och kommer att även involvera flygplantillverkaren Airbus i avsikt att se till ny teknik ombord och hur den kan förbättras i samarbetet mellan flygledningssystem på marken.

-Vårt koncept och teknik gör det möjligt att genomföra gröna flygningar på ett effektivt sätt och i framtiden ser vi att ytterligare flygbolag anammar våra idéer och arbetssätt så att det omfattar flera flygplatser i framförallt Sverige och Norden och att det även får ett större Europeiskt genomslag.

För ytterligare information:
SAS, Hans Ollongren, Senior Vice President Corporate Communications & Public Affairs,
Tfn +46 8 7971950

LFV, Michael Standar, Chef ANS Support & Development, Tfn +46 11 192386

SAS Group Corporate Communications

Latest news