Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för december 2006: Fler passagerare än tidigare år

January 9, 2007 11:01

SAS koncernens flygbolag transporterade 38,6 miljoner passagerare under 2006 vilket är 6,3% fler än 2005. Kabinfaktorn uppgick under året till 71,5% vilket är 2,4 p.e högre än 2005.

SAS koncernen minskade kapaciteten med 0,5% som en ytterligare anpassning till den normalt lägre efterfrågan under julhelgerna. Antal passagerare ökade med 0,3%. Kabinfaktorn under månaden uppgick till 66,1%, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år.

SAS Sverige hade en förbättrad kabinfaktor och SAS Danmarks var i nivå med föregående år. SAS Braathens och SAS International hade något lägre kabinfaktorer. Samtliga Scandinavian Airlines flygbolag har aktivt anpassat kapaciteten efter den lägre efterfrågan under julhelgerna.
Blue1:s trafik ökade med 49% ochairBaltic och Spanair fortsätter den goda tillväxten.

– SAS koncernen transporterade 38,6 miljoner passagerare vilket är fler än tidigare år. Det är glädjande att den goda efterfrågan i marknaden fortsätter i kombination med en ökad yield, säger Mats Jansson VD och koncernchef för SAS koncernen.
– Utvecklingen är positiv men en viktig orsak är den mycket goda konjunkturen. Det är därför nödvändigt att vi fortsätter arbetet med kostnadssänkande åtgärder med full kraft samt nya kommersiella satsningar.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Stabil december og passagerfremgang i 2006

December er traditionelt måneden, hvor SAS Danmark har den laveste produktion, fordi de forretningsrejsende har en reduceret aktivititet de sidste 10 dage af måneden.

“December 2006 er gået helt som forventet. En planlagt reduktion af produktionen har givet en tilsvarende effekt på antallet af solgte sædekilometer. Når vi ser på hele 2006 er det glædeligt at konstatere, at vores strategi har båret frugt. Planlagte tilpasninger og justeringer har medført en produktion, der er syv procent lavere end 2005, men alligevel har vi passagervækst. Det har medført en betydelig forbedring af kabinefaktoren og langt flere fulde fly. Med den effektiv udnyttelse af vore fly øger vi vores konkurrenceevne, og det godt for både vore kunder, for SAS og vores dygtige medarbejdere,” siger adm. direktør Susanne Larsen i en kommentar til trafiktallene for december og hele året 2006.

Latest news