Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ett utmanande år med ett underliggande positivt resultat

February 6, 2008 08:01

Nyckeltal från SAS koncernens helårsrapport idag:

• Resultat före engångsposter uppgick för perioden till 1 242 (727) MSEK, en förbättring med 515 MSEK.

• Koncernen transporterade 31,2 miljoner passagerare under perioden vilket är fler än tidigare och 2,9% fler än föregående år.

• Koncernens totala omsättning ökade med 4,7% till 54 112 MSEK.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

Årets tre första kvartal utvecklades väl med god efterfrågan och yield. Det sista kvartalet har påverkats negativt av Q400-problematiken och påföljande osäkerhet från kunderna. Utöver är kvartalet också påverkad strejkhot kring diskuterade struktur¬förändringar, främst SGS, men också på grund av mer kapacitet på vissa marknader.

Till följd av ett svagt sista kvartal landade årets resultat före engångsposter på drygt 1,2 miljarder SEK än förbättring på drygt 0,5mrd SEK.

För året som helhet förbättrar våra flygbolag, med undantag av vår interkontinentala verksamhet, sina resultat jämfört med föregående år. Resultatförbättringarna har kommit genom goda marknadsförhållanden, förbättrade koncept, effektiv styrning, trafikoptimering samt fortsatta kostnadsåtgärder.

Den svagare utvecklingen i slutet av 2007 samt den konjunkturnedgång som kan förutses tar vi på största allvar. Vi ser även allvarligt på det faktum att implementeringen av S11, framförallt p.g.a. kulturella problem är försenad samt ger stora framtida utmaningar. Detta gäller såväl kostnadsprogrammet som andra strukturella åtgärder. Parallellt med genomförandet av vår “strategi 2011” där en kulturell turnaround är central, fokuseras arbetet på att återvinna kundernas förtroende, anpassa kapaciteten där det är nödvändigt samt säkerställa kompensation för de rekordhöga bränslepriserna.

Ledningens fokus är även under 2008 att fortsätta implementera strategi 2011 samt att vidta ytterligare åtgärder, beroende på den väntade nedgången i konjunkturen.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news