Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kallelse till årsstämma i SAS AB (publ)

February 25, 2009 10:00

Vänligen se bifogad kallelse till SAS AB:s ordinarie årsstämma tisdagen den 31 mars 2009.

Kallelsen finns även tillgänglig på internet www.sasgroup.net

Med vänliga hälsningar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news