Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS er miljøbevisst sier de hyppigste reisende

December 11, 2009 14:16

Nordmenn anser seg selv som miljøbevisste, men en ny undersøkelse som SAS har gjennomført, avslører at de fleste ikke kompenserer for sitt CO2 utslipp når de flyr. Derimot anser de at SAS tilhører et av verdens mest miljøbevisste flyselskap, siden hele 99% anser at SAS er like, eller mer, miljøbevisst enn andre flyselskap.

– Det er positivt at våre hyppigste reisende anser at SAS er et miljøbevisst flyselskap, sier Niels-Eirik Nertun, SAS konsernets miljødirektør. – Vi har siden 1990-tallet arbeidet målrettet med å senke våre utslipp, og har hvert år siden 1996 åpent dokumentert dette gjennom en revisorgodkjent bærekraftighetsrapport. SAS er en miljøpionèr med grønne innflygninger og ulike varianter av drivstoffbesparende prosjekt, sier Nertun.

Dog anser 76% av den samme gruppen reisende at å kompensere for CO2 –utslipp ikke er deres eget ansvar, eller at de ikke tror på denne miljøløsningen. I henhold til denne undersøkelsen er likevel nordmenn de som CO2 -kompenserer sine reiser mest i Skandinavia.

– Mindre positivt er det at så mange ikke tror på den grunnleggende mekanismen i Kyoto-protokollen, med kompensering av egne utslipp i et handelssystem eller i sertifisert prosjekt, sier Niels-Eirik Nertun. – Ettersom revisorer har gransket de prosjekt SAS bidrar til via vår samarbeidspartner Carbon Neutral, så har vi full tillit til at dette fører til reduserte utslipp. Selv kompenserer SAS alle ansatte på tjenestereiser, fortsetter Nertun.

Mens en klar majoritet av de som var med i undersøkelsen anser SAS som et miljøbevisst selskap, så mener kun 11% av nordmennene at miljøfokus er et viktig parameter når de velger flyselskap. 29% av svenskene er for eksempel villige til å betale ekstra for å fly mer miljøvennlig, noe som er flere enn hva dansker (22%) og nordmenn (23%) er villige til.

26% av nordmennene hadde en feilaktig forestilling om hvor stor prosentvis andel av de totale CO2 –utslippene flybransjen står for, siden de trodde at flyet bidro til mellom 12 og 25%.

– Flyets globale CO2 –utslipp er de facto 2-3 %, sier miljødirektøren. Vi tar selvfølgelig ansvar for vår andel av utslippene, og har som miljømål å senke de totale klimapåvirkende utslippene med 20 % til og med år 2020 sammenlignet med år 2006. For å sette dette det i en større sammenheng kan det konstateres at det er 10 prosentenheter mer enn det forslag som gjelder luftfarten som EU tar med inn i klimakonferansen (COP15) i København som pågår akkurat nå, avslutter, Niels-Eirik Nertun, som legger til at SAS er en stolt sponsor av COP 15.

—-

Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av november og desember 2009 med deltagelse fra over 1000 hyppig reisende flypassasjerer.For mer informasjon, vennligst kontakt:
Niels-Eirik Nertun, miljødirektør i SAS konsernet
Tlf: 9571 7812; e-mail: niels-eirik.nertun@sas.se

Latest news